Chính sách bảo mật

 1. Thông tin thu thập:
  • Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi để xem video và/hoặc thực hiện bình luận, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau:
   • Thông tin đăng ký: Bao gồm tên, địa chỉ email, và bất kỳ thông tin đăng ký khác mà bạn cung cấp khi tạo tài khoản.
   • Thông tin tương tác: Bao gồm lịch sử xem video, hoạt động bình luận, thông tin về thiết bị và trình duyệt của bạn, địa chỉ IP, và các thông tin tương tác khác với dịch vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ tự động để thu thập dữ liệu khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các loại thông tin được thu thập thông qua cookie và công nghệ tương tự.
 2. Mục đích sử dụng:
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của mình, bao gồm:
   • Cung cấp video và nội dung liên quan.
   • Quản lý và phản hồi bình luận.
   • Cung cấp thông tin về các tính năng mới hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm.
   • Tăng trải nghiệm người dùng và hiệu suất dịch vụ.
   • Theo dõi và phòng tránh hoạt động gian lận, lạm dụng và vi phạm quy định.
 3. Bảo mật:
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin đó khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy không đúng cách.
 4. Quyền lợi của bạn:
  • Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.
  • Bạn cũng có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích cụ thể.
 5. Liên Hệ:
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc các phương tiện liên lạc khác được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Lưu Ý: Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi tiếp tục đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật mới nhất.